Πώς να ξεχωρίσετε ένα καλό μεσκάλ

Κείμενο Simon Difford

Πώς να ξεχωρίσετε ένα καλό μεσκάλ image 1

Οι κανόνες που ακολουθούν προέκυψαν από ένα ανάλογο σεμινάριο του Tales of the Cocktail ωστόσο τους προσυπογράφει το Mezonte, μία ομοσπονδία του Μεξικό που είναι υπεύθυνη για την προώθηση και την αποσαφήνιση των μύθων του σπουδαίου αυτού αποστάγματος.

1.Αναζητήστε την ένδειξη ‘100% agave’ στην ετικέτα

2.Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλκοόλ θα πρέπει να είναι 45% (90 proof)

3.Στην ετικέτα θα πρέπει επίσης να αναγράφεται η ακριβής προέλευση (χωριό ή πολιτεία) του μεσκάλ καθώς και ο τύπος της αγαύης που χρησιμοποιήθηκε.

4.Ανακινήστε την φιάλη πριν την αγοράσετε και αναζητήστε τις πέρλες ή μικρές μπουρμπουλήθρες που θα προκύψουν. Στην περίπτωση που δεν προκύψει έστω και μικρός αφρισμός μην αγοράσετε το μεσκάλ, εκτός αν πρόκειται για απόσταγμα που περιέχει πάνω από 55% αλκοόλ. Την ίδια “αναζήτηση” μπορείτε να κάνετε και εάν χύσετε το μεσκάλ από το ένα ποτήρι στο άλλο.

5.Εάν το μεσκάλ δεν έχει εντελώς διάφανο χρώμα, μην το αγοράσετε. Θα είναι είτε παλαιωμένο σε ξύλο είτε θα του έχει προστεθεί τεχνητό χρώμα. Σε κάθε περίπτωση η ντελικάτη γεύση και τα χαρακτηριστικά του αρώματα θα έχουν καταστραφεί.

6.Τρίψτε μία σταγόνα μεσκάλ ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Όταν εξατμιστεί θα πρέπει να έχει αφήσει τα αρώματα της ψημένης αγαύης και όχι του σκέτου αλκοόλ.

7.Μυρίστε το μεσκάλ πριν το πιείτε. Θα βρείτε τα ίδια αρώματα με όταν το τρίψατε ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Κρατήστε το στόμα σας κλειστό και εισπνεύστε από την μύτη και αμέσως μετά ανοίξτε το στόμα σας για να νιώσετε όλον τον αρωματικό του πλούτο.

8.Ρουφήξτε μία μικρή γουλιά και κρατήστε την στο στόμα σας για περίπου δέκα δευτερόλεπτα αφήνοντας το αλκοόλ να φύγει από τη μύτη σας. Μόλις καταπιείτε θα γεμίσει η παλέτα σας με τρομερά αρώματα. Επαναλάβετε δύο με τρις ακόμη φορές και έπειτα από λίγο στο στόμα σας θα έχετε την γεύση της ψημένης αγαύης.

Πώς να ξεχωρίσετε ένα καλό μεσκάλ image 1 Πώς να ξεχωρίσετε ένα καλό μεσκάλ image 2

Join the Discussion


... comment(s) for Πώς να ξεχωρίσετε ένα καλό μεσκάλ

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024