29 Φεβρουαριου

Δίσεκτο έτος!

Leap Year Martini

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Leap Year Martini

Μην χάσετε το Leap Year Martini,
που δημιούργησε ο Harry Craddock για να γιορτάσει το δίσεκτο έτος του 1928.

Σημειώστε πως σερβίρεται στο Savoy Hotel στο Λονδίνο μόνο ένα βράδυ κάθε 4 χρόνια.

Join the Discussion


... comment(s) for Δίσεκτο έτος!

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024