23 Οκτωβριου

Η επέτειος του El Alamein

Dry Martini (αναλογία 15:1)

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Dry Martini (αναλογία 15:1)

Join the Discussion


... comment(s) for Η επέτειος του El Alamein

You must log in to your account to make a comment.

Report comment