Η τεχνική του Rolling

Κείμενο Simon Difford

Η τεχνική του Rolling image 1

Το Rolling ενδέχεται να το ακούσετε και ως ‘Cuban Roll’ καθώς η συγκεκριμένη τεχνική έχει τις ρίζες της στην Κούβα.

Χρησιμοποιείται για να προσφέρει περισσότερη αραίωση αλλά και καλύτερο αερισμό σε ένα ποτό σε σχέση με το stirring, ωστόσο πρόκειται για έναν πιο ‘ευγενικό’ τρόπο ανάμειξης απ’ ότι το shaking.

Στην πράξη, εφαρμόζεται αν απλώς περάσετε τα συστατικά από το ένα δοχείο στο άλλο. Προσθέστε λοιπόν όλα σας τα συστατικά σε ένα mixing glass ή shaker, προσθέστε και τον πάγο και σουρώστε τα σε ένα δεύτερο mixing glass ή το άλλο μέρος του shaker αφήνοντας απόσταση ανάμεσά τους. Κάντε το ίδιο σουρώνοντας και πάλι στο άλλο μέρος και συνεχίστε αυτή την διαδικασία αρκετές φορές ακόμη.

Το πιο γνωστό ποτό το οποίο επωφελείται πολύ από την τεχνική του rolling είναι το Bloody Mary, καθώς μέσω αυτής της διαδικασίας διατηρείται η πυκνή του αίσθηση στο στόμα, κάτι το οποίο δεν θα συνέβαινε με το shaking.

Join the Discussion


... comment(s) for Η τεχνική του Rolling

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2023