30 Αυγουστου

Τα γενέθλια των Angostura Bitters

The Colonial Cooler

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

The Colonial Cooler

Σαν σήμερα το 1921 η εταιρία J.B Siegert's η οποία εμπορεύονταν bitters για ιαματικούς λόγους, αρχικά από την Βενεζουέλα και αργότερα από το Trinidad, εδραιώθηκε ως 'Angostura Bitters' .

Για τον εορτασμός της συγκεκριμένης ημέρας απολαμβάνουμε ένα Colonial Cooler

Join the Discussion


... comment(s) for Τα γενέθλια των Angostura Bitters

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2023