Πώς αναφλέγεται ένα ποτό

Κείμενο Simon Difford

Πώς αναφλέγεται ένα ποτό image 1

Προτού ανάψετε φωτιά σε ένα ποτό θα πρέπει να είστε σίγουροι πως έχετε πειραματιστεί αρκετά. Θα πρέπει να σιγουρευτείτε πως το ποτό σας δεν θα χυθεί την ώρα που έχει φλόγα και σαφώς να θυμηθείτε να μην το μετακινήσετε καθόλου σε όλη την διάρκεια της ανάφλεξης.

Επιπλέον, πριν το πιείτε θα πρέπει να καλύψετε το ποτήρι σας καλά ώστε να σβήσει η φλόγα και να προσέξετε καθώς το χείλος του ποτηριού μπορεί να καίει αρκετά.

Join the Discussion


... comment(s) for Πώς αναφλέγεται ένα ποτό

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024