24 Φεβρουαριου

Γεννήθηκε το ημερολόγιο

Tiki Max

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Tiki Max

Σαν σήμερα, το 1572, ο Πάππας Gregory XIII ανακοίνωσε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η χρονιά θα γινόταν μικρότερη κατά 10 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το Γρηγοριανό Ημερολόγιο.

Το παλαιότερο ημερολόγιο ήταν δημιούργημα του Ιούλιου Καίσαρα, ωστόσο οι 'μελέτες' του είχαν απόκληση κατά 11 λεπτά κάθε χρονιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το πέρασμα των αιώνων σημαντικά γεγονότα, όπως η ισημερία, να μετατοπίζονται κατά μία περίπου εβδομάδα. Ποια ήταν η λύση του Πάππα; Να προσθέσει 10 επιπλέον ημέρες στο ημερολόγιο.

Καθώς ακόμα μας κάνει εντύπωση το πόσο μεγάλη διαφορά κάνουν αυτές οι 10 επιπλέον ημέρες, πίνουμε ένα Tiki Max.

Join the Discussion


... comment(s) for Γεννήθηκε το ημερολόγιο

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2023