Τι σημαίνει alcohol by volume;

Κείμενο Simon Difford

Τι σημαίνει alcohol by volume; image 1

Εάν έχετε περιπλανηθεί ανάμεσα στις σελίδες του Difford's Guide, θα έχετε συναντήσει συχνά την έκφραση 'alc./vol.', η οποία αναφέρεται και ως 'abv'.

Το 'alcohol by volume' αποτελεί την μονάδα μέτρησης των αλκοολικών βαθμών ενός αποστάγματος, η οποία έχει μετρηθεί όταν το απόσταγμα έχει φτάσει στους 15°C.

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μονάδα μέτρησης του αλκοόλ, και η επιστημονική της ονομασία είναι 'Gay Lussac Scale', χάρη στον ομώνυμο, Γάλλο φυσικό εμπνευστή της.

Σύμφωνα με την κλίμακα του Gay Lussac, η μία της άκρη είναι το νερό με 0% alc./vol., ενώ η δεύτερη είναι το ουδέτερο αλκοόλ (proof) το οποίο αποτελείται από 100% alc./vol.

Join the Discussion


... comment(s) for Τι σημαίνει alcohol by volume;

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024