7 Δεκεμβριου

Για το Pearl Harbor

Dead Parrot Colada

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Dead Parrot Colada

Σαν σήμερα, το 1941, ο Ιαπωνικός στρατός επιτέθηκε στην αμερικάνικη ναυτική βάση του Pearl Harbor, σκοτώνοντας περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.

Μπορεί οι ΗΠΑ να προετοιμάζονταν καιρό για την πιθανότητα ενός επικείμενου πολέμου με την Ιαπωνία, ωστόσο δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση για την συγκεκριμένη επίθεση η οποία έμελλε να αλλάξει την μετέπειτα παγκόσμια ιστορία.

Για να τιμήσουμε όσους έπεσαν στην επίθεση του Pearl Harbor, πίνουμε ένα "La Perla", με βάση την τεκίλα.

Join the Discussion


... comment(s) for Για το Pearl Harbor

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024