8 Δεκεμβριου

Σήμερα είσαι... ο, τι θέλεις!

Brownie

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Brownie

Μήπως πάντα ήθελες να γίνεις καλλιτέχνης; Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα του "Γίνομαι ό, τι θέλω" ή όπως αναφέρεται στα αγγλικά "Pretend to Be a Time Traveler Day".

Για την ακρίβεια, σήμερα δεν γίνεσαι απλώς ό, τι θέλεις αλλά επιπλέον μπορείς και να επιλέξεις σε ποια περίοδο θέλεις να μεταφερθείς.

Είναι λοιπόν κάτι σαν συνδυασμός του παρελθόντος με το παρόν, όπως δηλαδή και το Benton's Old Fashioned.

Join the Discussion


... comment(s) for Σήμερα είσαι... ο, τι θέλεις!

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024