28 Φεβρουαριου

Το τελευταίο επεισόδιο του MASH

Dry Martini #4 (Αναλογία του Embury 7:1)

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Dry Martini #4 (Αναλογία του Embury 7:1)

Το τελευταίο επεισόδιο του MASH ήταν τόσο επιτυχημένο που έγινε εκείνο με τις περισσότερες προβολές που σημειώθηκαν ποτέ στην ιστορία της αμερικάνικης τηλεόρασης.

Το 256ο επεισόδιο είχε διάρκεια 2,5 ωρών και ο τίτλος του ήταν 'Goodbye'.

Ήταν το τελευταίο επεισόδιο μετά από 27 ολόκληρα χρόνια και προβλήθηκε το 1983 σημειώνοντας 105.97 εκατομμύρια προβολές.

Τα Martini έκαναν αρκετές φορές την εμφάνισή τους σε όλη την διάρκεια της σειράς και έτσι σήμερα προτείνουμε ένα πολύ ξηρό Dry Martini.

Join the Discussion


... comment(s) for Το τελευταίο επεισόδιο του MASH

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024