2 Μαρτιου

Τα γενέθλια του Lou Reed

Velvet Threesome

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Velvet Threesome

Ο Lou Reed, ένας από τους σημαντικότερους θρύλους της ροκ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 στο Brooklyn της Νέας Υόρκης.

Για να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, φτάχνουμε ένα Velvet Threesome, ένα πολύπλοκο αλλά ταυτόχρονα τόσο αρμονικό ποτό.

Join the Discussion


... comment(s) for Τα γενέθλια του Lou Reed

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024