13 Δεκεμβριου

Η εθνική μέρα της St. Lucia

Chocolate Negroni

Γι' αυτό πίνουμε ένα...

Chocolate Negroni

Σαν σήμερα στην St. Lucia ο ήλιος λάμπει, όπως πάντα, και ο καλός λαός αυτού του μικροσκοπικού κράτους , ένα νησάκι της Καραϊβικής μόλις 617 τετραγωνικών χιλιομέτρων και 200,000 κατοίκων, γιορτάζεται την ημέρα της ανεξαρτησίας του.

Η Βρετανία επέστρεψε τη St. Lucia στους κατοίκους της το 1979, αφού την είχε κυριεύσει μαζί με την Γαλλία από τον 17ο αιώνα και έχοντας την υπό τον έλεγχό της μέχρι τον 19ο. Αν και η επίσημη γλώσσα της St Lucia είναι τα Αγγλικά, οι περισσότεροι ντόπιοι μιλούν ακόμα μία τοπική διάλεκτο, την κρεολική, η οποία βασίζεται στα γαλλικά. Προς τιμή των κατοίκων της St. Lucia, σήμερα πίνουμε το Creole Cosmo!

Join the Discussion


... comment(s) for Η εθνική μέρα της St. Lucia

You must log in to your account to make a comment.

Report comment

You must be logged in to upvote or downvote a comment

Click here to login
Welcome to Difford's Guide

All editorial and photography on this website is copyright protected

© Odd Firm of Sin 2024