Τα 100 διασημότερα cocktail

61-80

61. Army & Navy - 74η θέση το 2020, 69η το 2019, 57η το 2018 και 55η το 2017.

62. Boulevardier - 51η θέση το 2020, 43η το 2019, 38η το 2018 και 37η το 2017.

63. Enzoni - new entry!

64. Singapore Sling - 90η θέση το 2020, 78η το 2018 και το 2017.

65. Gin Fizz - new entry!

66. French 76 - 59η θέση το 2020, 42η το 2019 και 42η το 2018.

67. Scotch Sour -48η θέση το 2020 και 94η το 2019.

68. White Negroni - 70η θέση το 2020, 52η θέση το 2019 και το 2018 και 43η θέση το 2017.

69. Sidecar - new entry!

70. Mezcal Margarita - 79η θέση το 2020.

71. Lemon-Lime & Bitters - 53η θέση το 2020, 77η το 2019.

72. Carajillo - new entry το 2020 με την 64η θέση.

73. Final Ward - 96η θέση το 2020, 65η το 2019 και 92η το 2018.

74. Maple Old-Fashioned - new entry στην 97η θέση το 2020.

75. Passion Fruit Daiquiri - 73η θέση το 2020, 93η το 2019.

76. El Presidente - a new entry στην 98η θέση το 2020.

77. Almond Old-fashioned - 61η θέση το 2020 και 76η το 2019.

78. Vodka Sour - 71η θέση το 2020, 45η το 2019, 61η το 2018 και 91η το 2017.

79. Trinidad Sour - 60η θέση το 2020, 26η το 2019 και 34η το 2018.

80. Aqua Velva - 41η θέση το 2020 και το 2019.