Τα 100 διασημότερα cocktail

41-60

41. Gin Sour - 22η θέση το 2020, 39η το 2019 και 49η το 2018.

42. Americano - Άνοδος από την 46η θέση του 2020, 53η θέση το 2019, 43η το 2018, 47η το 2017 και 55η το 2016.

43. Hand Grenade - Νew entry το 2018 στην 45η θέση, αλλά 17η το 2019 και 38η το 2020.

44. Fluffy Duck -Άνοδος από την 52η θέση του 2020 όπου ήταν new entry.

45. Mexican Mule - 35η θέση το 2020, 25η το 2019 και 14η το 2018.
46. Tequila Sunrise - New Entry στην 80η θέση του 2020.

47. Shaft - Άνοδος από την 62η θέση του 2020 όπου ήταν new entry.

48. Southside - 50η θέση το 2020, 49η το 2019 και 37η το 2018.

49. Hemingway Special - Πτώση από την 47η θέση του 2020.

50. Sex On The Beach - new entry!

51. Snowball - Πτώση από την 21η θέση του 2019.

52. Old Cuban - 54η θέση το 2020, 40η το 2019 και 47η το 2018.

53. Jägerbomb - new entry στην 77η θέση το 2020.

54. Rum Sour - 40η θέση το 2020, 88η το 2019 όπου ήταν και new entry.

55. Moscow Mule - new entry!

56. Sazerac - 82η θέση το 2020, 58η το 2019, 46η το 2017 και 21η το 2016.

57. Martinez - new entry στην 72η θέση το 2020.

58. Caipirinha - 44η θέση το 2020, 91η το 2019 και 86η το 2018.

59. Breakfast Martini - Πτώση μίας θέσης σε σχέση με το 2020. 50η θέση το 2019.

60. Hanky Panky - 76η θέση το 2020, 56η το 2019 και το 2018 και 52η το 2017.